Welke info wordt geregistreerd

Openbare informatie

Een deel van de informatie over de UBO’s wordt openbaar. Het gaat om: wie als UBO’s staan geregistreerd: 

 • voor- en achternaam;
 • geboortemaand en geboortejaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat; en
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO

Niet openbare informatie

De volgende gegevens over de UBO’s zijn niet openbaar:

 • burgerservicenummer (BSN) of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en -plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument;
 • afschrift van documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Niet-opgenbare informatie beperkt toegankelijk

De niet-openbare informatie is slechts toegankelijk voor:

 • Bevoegde autoriteiten en overheden
 • Onderworpen entiteiten zoals Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU):
^ Naar boven