UBO

Met de komst van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is het UBO-register geïntroduceerd.
In Nederland maakt het UBO register onderdeel uit van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het UBO-register is op 27 september 2020 in Nederland open gezet om ingevuld te worden.


Van iedere vennootschap dient een Ultimate Beneficial Owner (UBO) geregistreerd te worden en wel vóór 22 maart 2022. Alle nieuwe vennootschappen die worden opgericht vanaf september vorig jaar (2020), dienen al direct het UBO-register in te vullen. Alle andere vennootschappen dienen dus vóór 22 maart 2022 de UBO te hebben geregistreerd.
Het kan zijn dat u als organisatie het moeilijk vindt te bepalen wie u moet registreren. Wie moet u als UBO kwalificeren en registreren? Vennootschappen die na 22 maart 2022 geen UBO hebben geregistreerd, plegen een economisch delict.

Wie is de UBO?

De UBO is de uiteindelijk belanghebbende natuurlijke persoon bij de rechtspersoon (vennootschap) die het betreft. Om te bepalen wie UBO is, is vaak de persoon die de gelden ontvangt uit de entiteit of die bepaalt waar het geld naartoe gaat. Bij een makkelijke vennootschap is de UBO makkelijk te bepalen. Heeft iemand meer dan 25% van de aandelen, meer dan 25% direct of indirect van het stemrecht, iemand die direct of indirect meer dan 25% van het economisch belang houdt of feitelijke zeggenschap heeft?

Concern met verschillende vennootschappen

Heeft u te maken met een concern met verschillende vennootschappen dan kan het soms lastig zijn om de UBO te bepalen. Per vennootschap zal de UBO dan correct bepaald moeten worden en ingeschreven dien te worden in het UBO-register.

 

Frans van Melis

Heeft u vragen of hulp nodig neem dan contact met ons op.

 

 

Jeroen Smelt

Heeft u vragen of hulp nodig neem dan contact met ons op.

 

^ Naar boven