Stappenplan

De juiste stappen om tot registratie te komen

1. Bepaal wie de informatie-plichtige is

De informatie-plichtigen zijn in Nederland opgerichte personenvennootschappen en rechtspersonen.

2. Bepaal de uiteindelijke begunstigden (de UBO)

De natuurlijke persoon die uiteindelijke eigenaar van of rechtstreekse zeggenschap heeft over de informatie-plichtige via:

  • Het houden van meer dan 25% van de aandelen
  • Het hebben van meer dan 25%, direct of indirect, van het stemrecht
  • Een economisch belang, direct of indirect, van 25% van het economisch belang
  • De natuurlijke persoon die via een of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is of de feitelijke zeggenschap heeft over de informatie-plichtige.

3. Bepaal wie het register gaat invullen

De informatie-plichtige is verplicht om de informatie over de UBO(‘s) in het register te plaatsen via zijn wettelijke vertegenwoordigers.
De wettelijke vertegenwoordiger kan een externe derde (deskundige) het mandaat geven om de informatie in zijn naam in te vullen.

4. Bepaal welke informatie verzamelt moet worden

De informatie verschilt naargelang de rechtsvorm en-structuur van de informatie-plichtige. Zeker binnen complexe en/of internationale structuren kan het soms veel tijd vergen om de UBO(‘s) te achterhalen.

5. Vul de registratie in

Dit gebeurt online (website KvK). Heeft de informatie-plichtige meerdere organisaties/entiteiten. Dan moet per organisatie UBO opgave worden gedaan.

 

Ook wijzigingen in UBO’s dienen tijdig te worden opgegeven (binnen 7 dagen)

 

Frans van Melis

Heeft u vragen of hulp nodig neem dan contact met ons op.

 

^ Naar boven